Wydrukuj tę stronę

Wydział Lekarski z Oddziałem Dentystycznym

KIERUNEK LEKARSKO DENTYSTYCZNY

 

Regulamin III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny 2018/2019

Sylabus Choroby Zakaźne III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny 2017/2018

Wykłady i ćwiczenia semestr letni, rok 2018/2019 = akt. 21.02.2019

 

ZALICZENIE - Kierunek lekarsko - dentystyczny

Wszystkie osoby z 3 roku kierunku lekarsko - dentystycznego, które przystapiły w dniu 13-06-2019 do zaliczenia uzyskały je, aczkolwiek nikt nie odpowiedział na wszystkie pytania poprawnie.

 

KIERUNEK LEKARSKI 2018/2019

 

Regulamin IV Kierunek Lekarski 2018/2019

Sylabus Choroby Zakaźne IV rok Kierunek Lekarski 2018/2019

Egzamin

(czas egzaminu - 75 minut)

Data: 18 czerwca 2019 (wtorek)

Podział na sale:

studenci od nazwiska rozpoczynającego się na na A do M

Sala Kolumnowa ul. Kilińskiego 1

(wejście: g: 10:15; koniec egzaminu : g: 12:00)


studenci od nazwiska rozpoczynającego się na na N do Ż

Sala Collegium Universum ul. Mickiewicza 2c

(wejście: g: 10:15; koniec egzaminu : g: 12:00)

Książeczki ćwiczeń, dowody tożsamości i indeksy (jeśli są dostępne) są niezbędne do przystąpienia do egzaminu

I termin egzaminu poprawkowego - 22.07.2019 r. godz. 11.00. - sekretariat Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii (pawilon A).

II termin egzaminu poprawkowego - 12.09.2019 r. godz. 11.00. - sekretariat Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii (pawilon A).

Kontakt w sprawach dydaktycznych:

Sekretariat Kliniki - sekretarka Urszula Auchimik (tel. 85 741 69 21)

Wydział Lekarski - Kierunek Lekarski: dr Mariusz Łucejko

(tel. 85 7409491)

Wydział Lekarski - Kierunek Lekarsko-Dentystyczny: dr Magdalena Rogalska

(tel. 85 7409491)stat4u