Wydrukuj tę stronę

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii

Regulamin III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny

Sylabus Choroby Zakaźne III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny

 

Informacja o zaliczeniu w dn. 30.05.2017r.
Wszyscy studenci Kierunku Lekarsko - Dentystycznego uzyskali zaliczenie.

 

 

Regulamin IV Kierunek Lekarski

Sylabus Choroby Zakaźne IV rok Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski Rok V - wykłady rok akademicki 2016/2017

Seminaria i ćwiczenia, IV rok WL, grupy 1, 2, 3

 

Egzamin z przedmiotu Choroby Zakaźne dla Kierunku Lekarskiego

Wyniki egzaminu - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji (.jpg)

Wyniki egzaminu - Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii (.pdf)

 

 

Egzamin poprawkowy - wyniki

Studenci którzy przystąili do egzaminu poprawkowego w dniu 27 lipca - uzyskali zaliczenie egzaminustat4u