Wydrukuj tę stronę

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii

Regulamin III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny

Sylabus Choroby Zakaźne III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny

 

Informacja o zaliczeniu w dn. 30.05.2017r.
Wszyscy studenci Kierunku Lekarsko - Dentystycznego uzyskali zaliczenie.

 

 

Regulamin IV Kierunek Lekarski

Sylabus Choroby Zakaźne IV rok Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski Rok V - wykłady rok akademicki 2016/2017

Seminaria i ćwiczenia, IV rok WL, grupy 1, 2, 3

 

Egzamin z przedmiotu Choroby Zakaźne dla Kierunku Lekarskiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017

IV Rok Kierunek Lekarski:

godz.10.30-13.00 Sala Kolumnowa UMB, ul. Kilińskiego 1

Studia stacjonarne wg nazwisk od litery alfabetu: A - Ł

 

godz. 10.30.- 13.00 Sala Collegium Universum UMB, ul. Mickiewicza 2 c

Studia stacjonarne wg nazwisk od litery alfabetu: M - Ż oraz studenci studia niestacjonarne

 

UWAGA

Na egzamin należy zgłosić się z indeksem oraz uzupełnioną książeczką ćwiczeń.
stat4u