Wydrukuj tę stronę

Wydział Lekarski z Oddziałem Dentystycznym

KIERUNEK LEKARSKO DENTYSTYCZNY

Regulamin III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny 2017/2018

Sylabus Choroby Zakaźne III rok Kierunek Lekarsko Dentystyczny 2017/2018

Wykłady i ćwiczenia semestr letni, rok 2017/2018

 

Wszyscy studenci którzy przystąpili do zaliczenia w dniu 15.06.2018

uzyskali zaliczenie przedmiotu

 

Zaliczenie w alternatywnym terminie będzie możliwe tylko w formie ustnej bezpośrednio u Profesora R. Flisiaka, po uzgodnieniu daty zaliczenia w sekretariacie kliniki.

 

KIERUNEK LEKARSKI 2017/2018

Regulamin IV Kierunek Lekarski 2017/2018

Sylabus Choroby Zakaźne IV rok Kierunek Lekarski 2017/2018

Wykłady Kierunek Lekarski, IV rok, 2017/2018

Seminaria i ćwiczenia, IV rok, grupy 29

 

EGZAMIN

W dniu 1 marca 2018 ze starostami 4 roku kierunku lekarskiego polsko i anglojęzycznego uzgodniono następujące terminy egzaminów:
- egzamin podstawowy - 19-06-2018

- 1 poprawka - 6-07-2018 (GODZINA 11:00; proszę zgłosić się do sekretariatu Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii)

- 2 poprawka - 11-09-2018 (GODZINA 11:00; proszę zgłosić się do sekretariatu Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii)

 

 

!!! INFORMACJA - wyniki egzaminu !!!

 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

Osoby nieobecne na egzaminie - zgodnie z regulaminem studiów- w przypadku braku złożenia usprawiedliwienia  w ciągu 7 dni po terminie egzaminu otrzymują ocenę  niedostateczną i nie zostaną  dopuszczone do egzaminów poprawkowych.

 

 

Kontakt w sprawach dydaktycznych:

Sekretariat Kliniki - sekretarka Urszula Auchimik (tel. 85 741 69 21)

Wydział Lekarski - Kierunek Lekarski: dr Mariusz Łucejko

(tel. 85 7409491)

Wydział Lekarski - Kierunek Lekarsko-Dentystyczny: dr Magdalena Rogalska

(tel. 85 7409491)stat4u