Wydrukuj tę stronę

Publikacje 2010

Publikacje pracowników Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2010

Sumaryczna wartość wskaźnika Impact Factor: 61,989
Sumaryczna wartość punktacji MNiSW: 370

1. Prace oryginalne

 1. Panasiuk A, Parfieniuk A, Żak J, Flisiak R. Association among Fas expression in leucocytes, serum Fas and Fas-ligand concentrations and hepatic inflammation and fibrosis in chronic hepatitis C. Liver Int 2010; 30 (3): 472-478. (IF=2,908, MNiSW=24, Medline; Current Contents)
 2. Soriano V, Mocroft A, Peters L, Rockstroh J, Antunes F, Kirkby N, de Wit S, Monforte A, Flisiak R, Lundgren J on behalf of EuroSIDA. Predictors of hepatitis B virus genotype and viraemia in HIV-infected patients with chronic hepatitis B in Europe. J Antimicrob Chemother 2010; 65 (3): 548-555. (IF=4,328, Medline, Current Cont, MNiSW=....).
 3. Jaroszewicz J, Serrano BC, Wursthorn K, Deterding K, Schlue J, Raupach R, Flisiak R, Bock C-T, Manns MP, Wedemeyer H, Cornberg M. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) levels in the natural history of hepatitis B virus (HBV)-infection: A European perspective. J Hepatol 2010; 52 (4): 514-522 (IF=7,056, Medline, Current Cont, MNiSW=....).
 4. Jaroszewicz J, Rogalska M, Flisiak I, Flisiak R. Successful antiviral therapy is associated with a decrease of serum prohepcidin in chronic hepatitis C. World J Gastroent 2010; 16 (14): 1747-1752 (IF=2,081, Medline, Current Cont, MNiSW=....).
 5. Nelson DR, Benhamou Y, Chuang WL, Lawitz EJ, Rodriguez-Torres M, Flisiak R, Rasenack JW, Kryczka W, Lee C-M, Bain VG, Pianko S, Patel K, Cronin PW, Pulkstenis E, Subramanian GM, McHutchison JG. Randomized Trial of albinterferon alfa-2b for the Treatment of Patients With Chronic Hepatitis C Virus Genotype 2 or 3. Gastroenterology 2010; 139(4):1267-76 (IF2009=12,899, Current Cont, MNiSW=32)
 6. Dąbrowska MM, Flisiak R. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw żółtej gorączce osób wyjeżdżających na tereny endemiczne. Przeg Epidemiol 2010; 64: 319-322. (Medline, MNiSW=9)
 7. Rijckborst V, Hansen BE, Cakaloglu Y, Ferenci P, Tabak F, Akdogan M, Simon K, Akarca US, Flisiak R, Verhey E, Van Vuuren AJ, Boucher CAB, ter Borg MJ, Janssen HLA. Early prediction of sustained response to peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative patients: The role of on-treatment HBsAg and HBV DNA levels. Hepatology, 2010; 52(2): 454-461. (IF2009=10,840, Medline, Current Cont, MNiSW=32)
 8. Dabrowska MM, Panasiuk A, Flisiak R. Thyroid dysfunction in antiviral therapy of chronic hepatitis C. Hepatogastroenterology 2010; 57(101): 826-31. (IF2009=0,669, Medline, Current Cont, MNiSW=20)
 9. Stegmann KA, Björkström NK, Veber H, Ciesek S, Riese P, Wiegand J, Hadem J, Suneetha PV, Jaroszewicz J, Wang C, Schlaphoff V, Fytili P, Cornberg M, Manns MP, Geffers R, Pietschmann T, Guzmán CA, Ljunggren HG, Wedemeyer H. Interferon-alpha-induced TRAIL on natural killer cells is associated with control of hepatitis C virus infection. Gastroenterology 2010; 138(5): 1885-97. (IF2009=12.899, Medline; Current Contents ,MNi SW=32)

2. Prace poglądowe

 1. Flisiak R, Parfieniuk A. Investigational drugs for hepatitis C. Expert Opinion on Invest Drugs, 2010; 19 (1): 63-75. (IF2009=4,218, MNiSW=32, Medline; Current Contents).
 2. Flisiak R, Kalinowska A. Czy możemy wyleczyć z zakażenia HBV lub HCV? Zakażenia. 2010; 1: 62-67. (MNiSW=6)
 3. Łapiński TW, Flisiak R. Nowe leki i ich działania niepożądane w terapii przewlekłych zapaleń wątroby typu C. Postępy Nauk Medycznych, 2010; 10: 779-783. (MNiSW=6)
 4. Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K. Polska Grupa Ekspertów HBV. Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Przegl Epidemiol 2010; 64(1): 81-2 (MNiSW=9, Medline).
 5. Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K. Polska Grupa Ekspertów HBV. Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BZakażenia 2010; 1: 4-6. (MNiSW=6).
 6. Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K. Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BPolska Grupa Ekspertów HBV. Medical Science Review– Hepatologia 2010; 10: 52-53. (MNiSW=2).
 7. Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K. Antiviral treatment of chronic B hepatitis; 2010 - therapeutic recommendations. Pol Merkur Lekarski. 2010; 29(170): 103-6. (Medline; MNiSW=6)
 8. Halota W, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Juszczyk J, Madaliński K, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K, Woynarowski M. Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C – maj 2010Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV. Medical Science Review – Hepatologia2010; 10: 65-66. (MNiSW=2).
 9. Parfieniuk-Kowerda A, Flisiak RStan badań nad nowymi lekami w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu CMedical Science Review – Hepatologia 2010; 10: 77-84. (MNiSW=2).
 10. Szulżyk T, Flisiak RZespół wątrobowo-nerkowy. Abecadło zdrowia 2010; 1(9)/10: 12-15.
 11. Siemieniako A, Łapiński TW, Flisiak RZaburzenia wydolności oddechowej u chorych z marskością wątrobyPol Merkur Lekarski 2010; 28 (166): 319-322. (Medline; MNiSW=6)
 12. Flisiak R, Szulżyk T, Miegoć H, Dudziak M. Krztusiec u młodzieży i dorosłych; etiologia, obraz kliniczny i rozpoznawanieMedycyna Praktyczna 2010; wyd. sp. 1: 43-44. (MNiSW=6)
 13. Ślusarczyk J, Dudziak M, Flisiak R, Grzesiowski P, Jackowska T, Lukas W, Mrukowicz J, Nitsch-Osuch A, Radzikowski A, Stefanoff P, Szenborn L, Wysocki J. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów ds. Szczepień przeciwko Krztuścowi dotyczące wskazań do stosowania skojarzonych szczepionek przeciwkrztuścowych (dTpa) u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych (marzec 2010). Medycyna Praktyczna 2010; wyd. sp. 1: 25-29. (MNiSW=6)
 14. Flisiak R, Flisiak I. Albinterferon-alfa 2b: a new treatment option for hepatitis C. Expert Opin Biol Ther 2010; 10(10): 1509-15. (IF2009=3,215, MNiSW=32, Medline; Current Contents)
 15. Cornberg M, Jaroszewicz J, Manns MP, Wedemeyer H. Treatment of chronic hepatitis B. Minerva Gastroenterol Dietol. 2010; 56(4): 451-65. (Medline, MNiSW=2)
 16. Potthoff A, Jaroszewicz J, Manns MP, Wedemeyer H. Management of patients coinfected with HBV and HCV. Hot Topics in Viral Hepatitis 2010;17:7-15 (MNiSW=2)
 17. Łapiński TW, Szulżyk T, Flisiak R. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, a ciąża. Przegl  Epidemiol, 2010; 64: 503-507. (MNiSW=9, Medline)
 18. Łapiński TW, A Siemieniako. Zespół wątrobowo-płucny. Abecadło Zdrowia 2010; 10: 21-23

3. Inne publikacje

(komunikaty zjazdowe)

 

 1. Jaroszewicz J, Serrano BC, Wursthorn K, Deterding K, Schlue J, Raupach R, Flisiak R, Bock CT, Manns MP, Wedemeyer H, Cornberg M. Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Levels in the Natural History of Hepatitis B Virus (HBV)-Infection: A European Perspective. 20th Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL), Pekin 2010, Hepatology Int 2010; 4: PP131 [129].
 2. Zeuzem S, Pianko S, Foster GR, Bain V, Chuang WL, Sarin SK, Flisiak R, Lee CM, Shah S, Andreone P, Piratvisuh T, Yin Y, Feutren G, Jacobson I. Safety and efficacy of Albinterferon-alfa-2b every four weeks plus ribavirin for treatment of chronic hepatitis C genotype 2/3. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, Oct 29-Nov 2 2010, Hepatology 2010; 52, 4 (suppl.): 359A [80].
 3. Rijckborst V, Hansen BE, Pinarbasi B, Akdogan M, ter Borg MJ, Ferenci P, Simon K, Flisiak R, Akarca US, Raptopoulou-Gigi M, Verhey E, van Vuuren AJ, Boucher CA, Janssen HL. Serum HbsAg levels decrease trough long-term follow-up in HbeAg-negative patients achieving a sustained response to peginterferon alfa-2a. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, Oct 29-Nov 2 2010, Hepatology 2010; 52, 4 (suppl.): 561A [486].
 4. Jaroszewicz J, Vogel M, Meyer-Olson D, Serrano BC, Deterding K, Stoll M, Manns MP, Flisiak R, Wedemeyer H, Rockstroh JK, Wursthorn K, Cornberg M. Association between quantitative hepatitis B surface antigen (qHBsAg) and stage of immunodeficiency in HBV-HIV co-infection. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, Oct 29-Nov 2 2010, Hepatology 2010; 52, 4 (suppl.): 1003A [1420].
 5. Potthof A, Jaroszewicz J, Deterding K, Wursthorn K, Serrano BC, Raupach R, Flisiak R, Manns MP, Tillmann HL, Wedemeyer H, Cornberg M. Hepatitis B surface antigen concentration in patients with hepatitis B virus (HBV) hepatitis C virus (HCV) co-infection. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, Oct 29-Nov 2 2010, Hepatology 2010; 52, 4 (suppl.): 1004A [1423].
 6. V. Rijckborst, B.E. Hansen, Y. Cakaloglu, P. Ferenci, F. Tabak, M. Akdogan, K. Simon, U.S. Akarca, R. Flisiak, E. Verhey, A.J. van Vuuren, C.A.B. Boucher, M.J. ter Borg, H.L.A. Janssen. Early prediction of sustained response to peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative patients: the role of on-treatment HBsAg and HBV DNA levels. Abstracts of the International Liver Congress 2010 and 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), April 14-18, Vienna, Austria, J Hepatol 2010; 52 (suppl. 1): S4, 8
 7. Thompson, M. Grigorescu, R. Flisiak , A. Horban, M. Buti, V. Rehak, K. Han, R. Safadi, M. Cho, M. Torbenson, G. Subramanian, J. McHutchison, for the ACHIEVE Study Group. Relation of insuline resistance and hepatic steatosis with advanced hepatic fibrosis in patients with genotype 1 or 2/3 chronic hepatitis C. Abstracts of the International Liver Congress 2010 and 45th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), April 14-18, Vienna, Austria, J Hepatol 2010; 52 (suppl. 1): S128, 306.

 

2. Podręczniki, skrypty, rozdziały w książkach

 1. Szetela B, Mrukowicz J, Flisiak R. Tężec. W: Szczeklik A, Gajewski P (red.) Choroby Wewnętrzne. Kompendium Medycyny Praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010, 958-961.
 2. Sawiec P, Flisiak R. Zatrucie toksyną botulinową (botulizm, zatrucie jadem kiełbasianym). W: Szczeklik A, Gajewski P (red.) Choroby Wewnętrzne. Kompendium Medycyny Praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010, 961-965.
 3. Flisiak R, Szechiński J, Mrukowicz J. Borelioza z Lyme. W: Szczeklik A, Gajewski P (red.) Choroby Wewnętrzne. Kompendium Medycyny Praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010, 977-981.
 4. Flisiak R, Mrukowicz J. Zapalenie mózgu (środkowoeuropejskie) przenoszone przez kleszcze. W: Szczeklik A. (red.) Kompendium Medycyny Praktycznej. Choroby Wewnętrzne. (dla lekarzy) Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010, 981-982.
 5. Flisiak R. Wirusowe Zapalenia Wątroby. Wielka Interna, Gastroenterologia część I (red. A. Dąbrowski. Medical Tribune, Warszawa 2010: 475-497.
 6. Mięgoć H. Typowy skład apteczki podróżującego. w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 8-9.
 7. Mięgoć H. Szczepienia profilaktyczne wyjeżdżającychdo rejonów tropikalnych. w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 9-13.
 8. Panasiuk B. Choroba Denga (Denga). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 20-21.
 9. Czauż-Andrzejuk A. Filariozy (Filarioses). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 24-25.
 10. Mięgoć H. Larwa wędrująca (Larva migrans). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 27-28.
 11. Łapiński TW. Legioneloza (Legionellosis). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 28-30
 12. Jaroszewicz J. Flisiak R. Wirusowe zapalenia wątroby (Hepatitis virusalis). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 36-40.
 13. Łucejko M. HIV/AIDS jako ryzyko podróży. w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 45-47.
 14. Mięgoć H. Zimnica (Malaria). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 47-49.
 15. Panasiuk A. Żółta gorączka (Yellow fever). w: Medycyna podróży. (red. Prokopowicz D), Wydawnictwo: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Białystok 2010, 49-50.


stat4u