Wydrukuj tę stronę

"Dzień Kliniczny HCC" 19.04.2011

Program posiedzenia

Program posiedzenia

"Przewlekłe choroby wątroby a ryzyko wystąpienia raka pierwotnego wątroby."
Profesor dr hab. Anatol Panasiuk

Profesor Anatol Panasiuk

"Czy terapia zakażeń HCV oraz HBV jest profilaktyką raka pierwotnego wątroby."
Profesor dr hab. Robert Flisiak

Profesor Robert Flisiak

"Diagnostyka cytologiczna zmian ogniskowych w wątrobie."
Profesor dr hab. Janusz Dzięcioł

Profesor Janusz Dzięcioł

Profesor Janusz Dzięcioł

"Diagnostyka obrazowa raka pierwotnego wątroby."
Dr hab. Urszula Łebkowska

Dr hab. Urszula Łebkowska

Dr hab. Urszula Łebkowska

"Współczesne możliwości leczenia systemowego chorych na raka pierwotnego wątroby."
Profesor dr hab. Marek Zbigniew Wojtukiewicz

Profesor Marek Zbigniew Wojtukiewicz

"Trudności diagnostyczno-terapetyczne HCC-doświadczenia onkologa."
Dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

Dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

Dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusjastat4u