Wydrukuj tę stronę

Pielęgniarstwo

Sylabus 2017/2018

Wykłady 2018 - Kierunek Pielęgniarstwo - stacjonarne

Wykłady 2018 - Kierunek Pielęgniarstwo - nie-stacjonarne

Regulamin zajęć 2017/2018

Kontakt w sprawach dydaktycznych:

Sekretariat Kliniki - sekretarka Urszula Auchimik (tel. 85 741 69 21)

Wydział Nauk o Zdrowiu - dr Magdalena Rogalska (tel. 85 7409491)stat4u