Wydrukuj tę stronę

Pielęgniarki - Oddział Obserwacyjno Zakaźny


Pielęgniarki:

mgr Agnieszka Pankiewicz – pielęgniarka oddziałowa
Hanna Mroczkowska – zastępca pielęgniarki oddziałowej
Grażyna Kaczan - plg endoskopowa
Lucyna Kasprzyńska
Alina Korch
Justyna Kosińska
Krystyna Kozłowska
Agnieszka Mikołajczuk
Mirosława Prycznicz
Anna Sadowska
Ewa Stec
Elżbieta Szarejko
Wioletta Turkowa
Ewa Wasilewska
Irena Zdrojkowska
Halina Zienkiewicz
Ewa Żarkowska
Bartosz Grzegorczyk

Salowe:

Anna Sosnowska
Małgorzata Koniuch
Krystyna Żędzian
Bożena Mielnicka

Sanitariusz:
stat4u