Wydrukuj tę stronę

Obrony rozpraw doktorskich 2010

Dr n. med. Joanna Pogorzelska
'Czynniki wzrostowe a markery apoptozy w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C'
(promotor Prof. dr hab. Anatol Panasiuk)

Dr Joanna Pogorzelska

Dr n. med Magdalena Dąbrowska
"Ocena skuteczności szczepienia przeciw żółtej gorączce u osób zakażonych HIV i zdrowych wyjeżdżających na tereny endemiczne"
(promotor Prof dr. hab. Robert Flisiak)

Dr Magdalena Dąbrowska

 

Gratulacje I

Gratulacje II

Dr n. med. Magdalena Rogalska
"Czynniki wzrostowe a markery apoptozy w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C"
(promotor Prof. dr hab. Robert Flisiak)

Dr Magdalena Rogalska

Dr Magdalena Rogalska

Od lewej:
Dr n. med. Anna Parfieniuk Kowerda
"Analiza wybranych aspektów immunologicznych w przewlekłym, wirusowym zapaleniu wątroby typu C"
(promotor Prof. dr hab. Anatol Panasiuk)
Dr n. med. Joanna Pogorzelska
"Czynniki wzrostowe a markery apoptozy w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C"
(promotor Prof. dr hab. Anatol Panasiuk)
Dr n. med Magdalena Dąbrowska
"Ocena skuteczności szczepienia przeciw żółtej gorączce u osób zakażonych HIV i zdrowych wyjeżdżających na tereny endemiczne"
(promotor Prof dr. hab. Robert Flisiak)

Grupowe

Grupowe

 

 stat4u