Wydrukuj tę stronę

Publikacje 2008

Publikacje pracowników Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w roku 2008
IF=84,503; MNiSW=195

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1. Marcellin P, Heathcote EJ, Buti M, Gane E, deMan RA, Krastev Z, Germanidis G, Lee SS, Flisiak R, Kaita K, Manns M, Kotzev I, Tchernev K, Buggisch P, Weilert F, Kurdas OO, Shiffman ML, Trinh H, Washington MK, Sorbel J, Anderson J, Snow-Lampart A, Mondou E, Quinn J, Rousseau F.Tenofovir Disoproxil Fumarate versus Adefovir Dipivoxil for Chronic Hepatitis B.N Engl J Med 2008; 359: 2442-2455 (IF2007=52,589, MNiSW=30, Medline; Current Contents).

2. Flisiak R, Horban A, Gallay P, Bobardt M, Selvarayah S, Wiercinska-Drapalo A, Siwak E, Cielniak I, Higersberger J, Kierkus J, Aeschlimann C, Grosgurin P, Nicolas-Métral V, Dumont J-M, Porchet H, Crabbé R, Scalfaro P.The cyclophilin inhibitor Debio-025 shows potent anti-HCV effect inpatients coinfected with hepatitis C and human immunodeficiency virus.Hepatology 2008; 47 (3): 817-826. (IF2007=10,734, MNiSW=24, Medline; Current Contents).

3. Zeuzem S, Yoshida EM, Benhamou Y, Pianko S, Bain VG, Shouval D, Flisiak R, Rehak V, Grigorescu M, Kaita K, Cronin PW, Pulkstenis E, Subramanian GM, McHutchison JG.Albinterferon alfa-2b dosed every two or four weeks in interferon-naïve patients with genotype 1 chronic hepatitis C.Hepatology 2008; 48 (2): 407-417 (IF2007=10,734, MNiSW=24, Medline; Current Contents).

4. Chlabicz S, Flisiak R, Kowalczuk O, Grzeszczuk A, Pytel-Krolczuk B, Prokopowicz D, Chyczewski L.Changing HCV genotypes distribution in Poland - relation to source and time of infection.J Clin Virol 2008; 42, 2: 156-159 (IF2007=3,468, MNiSW=20, Medline, Current Contents).

5. Chlabicz S, Flisiak R, Kowalczuk O, Wiercińska-Drapało A, Pytel-Krolczuk B, Prokopowicz D, Chyczewski L.High prevalence of genotype 4 among hepatitis C virus-infected intravenous drug users in north-eastern Poland.J Med Virol, 2008; 80, 4: 615-618 (IF2007=2,831, MNiSW=15, Medline, Current Contents).

6. Jaroszewicz J, Januszkiewicz M, Flisiak R, Rogalska M, Kalinowska A, Wierzbicka I.Circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptors in patients with liver cirrhosis: possible association with hepatic function impairment.wysłano do Cytokine 2008; 44 (1): 14-17 (IF2007=2,169 MNiSW=20, Medline, Current Contents).

7. Jaroszewicz J, Rogalska M, Flisiak R.Serum prohepcidin reflects the degree of liver function impairment in liver cirrhosis.Biomarkers 2008; 13, 5: 478-485 (IF2007=1,978 MNiSW=24, Medline, Current Contents).

8. Grygorczuk S, Zajkowska J, Panasiuk A, Kondrusik M, Chmielewski T, Świerzbińska R, Pancewicz S, Flisiak R, Tylewska-Wierzbanowska S.Aktywność kaspazy 3 w hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwodowej stymulowanych antygenami Borrelia burgdorferi.Przegl Epidemiol 2008; 62: 85-91. (Medline, MNiSW=4).

9. Jaroszewicz J, Rogalska M, Kalinowska A, Wierzbicka I, Parfieniuk A, Flisiak R.Częstość występowania przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu E wśród hindusów studiujących w Białymstoku.Przegl Epidemiol 2008; 62 (2): 433-438. (Medline, MNiSW=6).

10. Kranc R, Dabrowska MM, Wiercinska-Drapalo A, Flisiak R.Cystatin C as a new biomarker of renal dysfunction in HIV-1 infected patients - preliminary report.HIV & AIDS Review 2008; 7 (1): 22-25 (MNiSW=4)

11. Pogorzelska J, Mięgoć H, Flisiak R.Zastosowanie rifaksyminy (Xifaxan) w praktyce lekarskiej.Zakażenia, 2008, 1: 28-31.

12. Łapiński TW, Dąbrowska MM, Flisiak R.Leukocytarny interferon naturalny alfa (IFN-α n3) w leczeniu chorych przewlekle zakażonych HCV.Zakażenia, 2008, 1: 62-67.

2. Podręczniki, skrypty, rozdziały w książkach

1. Grzeszczuk A.Zakażenie Anaplasma phagocytophilum - wybrane aspekty epidemiologiczne i kliniczne.W: Stawnonogi, Oddziaływanie na żywiciela (red. Buczek A, Błaszak Cz), Akapit Lublin 2008, 219-229.

3. Prace poglądowe

1. Flisiak R, Jaroszewicz J.Zalecenia leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B. Czy świat nam uciekł?Przegl Epidemiol 2008; 62: 133-138. (Medline, MNiSW=4).

2. Flisiak R, Pancewicz S.Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.Przegl Epidemiol 2008; 62: 193-199. (Medline, MNiSW=4).

3. Łapiński TW, Dąbrowska MM.Zaburzenia endokrynologiczne w niewydolności wątroby o zróżnicowanej etiologii oraz podczas interferonoterapii chorych zakażonych HBV lub HCV.Pol Merk Lek 2008; 143: 468-471 (Medline, MNiSW=4).

4. Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K (Polska Grupa Ekspertów HBV).Zalecenia terapeutyczne na rok 2008 (Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B).Przegl Epidemiol 2008; 62 (2): 379-381. (Medline, MNiSW=6).

5. Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K. Polska Grupa Ekspertów HBV.Zalecenia terapeutyczne na rok 2008; Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.Ordynator Leków 2008; 8, 1-2 (75-76): 2-3. (Medline, MNiSW=6).

6. Parfieniuk A, Flisiak R.Emerging and future therapy options for chronic hepatitis C.Exp & Clin Hepatology 2008; 4(2): 41-45.

7. Rogalska-Płońska M, Flisiak R.Bezpieczeństwo terapii interferonem pegylowanym chorych zakażonych HBV z zaawansowanym włóknieniem wątrobowym.Abecadło zdrowia 2008; 2(4): 17-21.

8. Rogalska-Płońska M, Flisiak R.Inhibitory cyklofiliny w terapii zakażeń HCV.Med Sci Rev 2008; 19-23.

9. Łapiński TW, Flisiak R.Krioglobulinemia występująca w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby.Med Sci Rev Hepatologia 2008; 24-26.

10. Parfieniuk A, Flisiak R.Role of cannabinoids in chronic liver diseases.World J Gastroenterol 2008; 14 (40): 6109-6114.

11. Parfieniuk A, Flisiak R.Zakrzepica żyły wrotnej.Abecadło Zdrowia, 2008; 4(6): 11-15.

12. Pogorzelska J, Mięgoć H, Flisiak R.Zastosowanie rifaxyminy (Xifaxan) w praktyce lekarskiej.Zakażenia. 2008; 1: 28-31.

13. Prokopowicz D, Pogorzelska J.Profilaktyka nadwagi i otyłości.Lekarz 2008; 3: 50-56.

14. Mięgoć H.Biegunka podróżnych - etiologia, leczenie, zapobieganie.Zakażenia 2008; 8(4): 29-35.

4. Inne publikacje (komunikaty, streszczenia)

1. Dabrowska MM, Miegoc H, Jaroszewicz J, Puzanowska B, Flisiak R.Epidemic typhus with concomitant Staphylococcus hominis bacteraemia in an immunocompetant patient after tourist trip to India and Nepal: case report.Abstracts, 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Clinical Microbiology & Infection, 2008, 14, suppl. 7, Barcelona, Spain, 19-22 April 2008: R2449.

2. Dabrowska MM, Wiercinska-Drapalo A, Siwak E, Kranc R, Flisiak R.Relationships between urinary IL-18, MMP-9 and BMP-7 concentration and renal lesion in HIV-1 infected patients.Abstracts, 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Abstracts, 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID).Clinical Microbiology & Infection, 2008, 14, suppl. 7, Barcelona, Spain, 19-22 April 2008: P1000.

3. Łapiński TW, Dąbrowska M, Jaroszewicz J, Flisiak R.IL-22, SFAS and SFASL concentration in sera of HCV 1B genotype-infected patients treated with pegylated interferon alpha 2B and ribavirin.43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), April 23-27, 2008, Milan, Italy; J Hepatol 2008, 48, suppl. 2, 610 (S227).

4. Jaroszewicz J, Rogalska M, Flisiak R.The increased serum pigment epithelium-derived factor, a potent endogenous angiogenesis inhibitor in liver cirrhosis.43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), April 23-27, 2008, Milan, Italy; J Hepatol 2008, 48, suppl. 2, 250 (S101).

5. Parfieniuk A, Panasiuk A, Żak J.The possibile association between FAS expression In peripheral blond leukocytem, serum FAS and FASL, and hepatic inflammatory activity In chronic hepatitis C.J Hepatol 2008; 48: suppl 2: S167.

6. Pogorzelska J, Panasiuk A, Dziecioł J.Serum growth factors and apoptosis markers reflect inflammatory activity in chronic hepatitis C.J Hepatol 2008; 48: suppl 2: S229.

7. Flisiak R, Feinman SV, Jablkowski M, Horban A, Kryczka W, Halota W, Heathcote JE, Mazzella G, Vandelli C, Liz JS, Scalfaro P, Porchet H, Crabbé R.Efficacy and safety of increasing doses of the cyclophilin inhibitor Debio 025 in combination with pegylated Interferon alpha-2a in treatment native chronic HCV patients.43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), April 23-27, 2008, Milan, Italy; J Hepatol 2008, 48, suppl. 2, 143 (S62).

8. Siwak E, Łucejko M, Kowalczuk-Kot A, Wiercińska-Drapało A, Flisiak R.Częstość bezobjawowych zakażeń gronkowcem złocistym wśród zakażonych HIV oraz personelu medycznego Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku.Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i 1-st AIDS Conference of Central Europe. Warszawa, 5-8 czerwca 2008, E-02.

9. Kranc R, Rogalska MM, Łucejko M, Wiercińska-Drapało A, Flisiak R.Cystatyna C w ocenie funkcji nerek u osób zakażonych HIV.Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i 1-st AIDS Conference of Central Europe. Warszawa, 5-8 czerwca 2008, D-03.

10. Łucejko M, Kowalczuk-Kot A, Gołaszewska D, Wiercińska-Drapało A, Flisiak R.Przyczyny zgonów osób zakażonych HIV, leczonych w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i 1-st AIDS Conference of Central Europe.Warszawa, 5-8 czerwca 2008, E-05.

11. Dąbrowska M, Siwak E, Kranc R, Wiercińska-Drapało A, Flisiak R.Stężenie IL-18, MMP-9 i BMP-7 w moczu a stopień uszkodzenia nerek u pacjentów zakażonych HIV-1.Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i 1-st AIDS Conference of Central Europe. Warszawa, 5-8 czerwca 2008.

12. Flisiak R.Treatment of chronic hepatitis B and C in HIV-infected persons.Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i 1-st AIDS Conference of Central Europe.Warszawa, 5-8 czerwca 2008.

13. Jaroszewicz J, Rogalska M, Flisiak R.The possible association between circulating vascular endothelial growth factor and LPS-binding protein as well as soluble CD14 in liver cirrhosis.Streszczenia Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki 22-24 czerwiec 2008, Exp. & Clin. Hepatology 2008, 4, 2, 15 [p13].

14. Łapiński TW, Jaroszewicz J, Kalinowska A, Flisiak R.Natural leukocyte interferon-alpha (IFN-alfan3) in the treatment of HCV-related liver cirrhosis.Streszczenia Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki 22-24 czerwiec 2008, Exp. & Clin. Hepatology 2008, 4, 2, 18 [p22].

15. Jaroszewicz J, Lapinski TWL, Panasiuk A, Rogalska M, Flisiak R.The possible association between circulating vascular endothelial growth factor and LPS-binding protein as well as soluble CD14 in liver cirrhosis.59th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), San Francisco, Oct 31-Nov 4 2008, Hepatology 2008; 48, 4 (suppl.): 1076A (1721).

16. Rijckborst V, ter Borg MJ, Akarca US, Grima P, Flisiak R, Vafiadis-Zouboulis I, Tripi S, van Doornum GJJ, Verhey E, van Vuuren AJ, Hansen BE, Janssen HLA, for the PARC Study.Significant reduction of serum HBsAg levels in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients achieving sustained virological response after Peginterferon alfa-2a ±ribavirin treatment.59th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), San Francisco, Oct 31-Nov 4 2008, Hepatology 2008; 48, 4 (suppl.): 749A (986).

17. Manns M, Benhamou Y, Berg T, Duscheiko G, Flisiak R, Horsmans Y, Moreno C, Reesink H, Meyvisch P, Lenz O, Simmen K, Verloes R.Safety and antiviral activity of TMC435350 in a Phase II trial in treatment-native genotype 1 HCV-infected patients.59th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), San Francisco, Oct 31-Nov 4 2008, Hepatology 2008; 48, 4 (suppl.): 1023A (LB8).

18. Flisiak R. Perspectives of the treatment of HCV infection.Materiały Konferencji PZH, Zegrze, 23-24 październik 2008, Przegl. Epidemiol 2008; 62: 501-502.

19. Pacanowski J, Campa P, Dabrowska MM, Lacombe K.Antibody response and safety of Yellow Fever vaccination in HIV-infected patients.48th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington DC, 25-28 October 2008, Abstract No G-392.

20. Dabrowska MM, Pogorzelska J, Flisiak R.Spectrum of freshly diagnosed PBC and PBC/AIH in Northeastern Poland.EASL Monothematic Conference Immune Mediated Liver Injury, Hamburg, 4-6 December, 2008, Abstract No 25.

21. Dąbrowska MM, Pogorzelska J, Siwak E, Wiercińska-Drapało A, Flisiak R.Nawracające kryptokokowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych z towarzyszącą rozsianą gruźlicą u pacjenta z zespołem nabytego niedoboru odporności.VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 16-18 październik, 2008 Przegl Epidemiol 2008; 62; suppl. 171-172.

22. Pogorzelska J, Dąbrowska MM, Puzanowska B, Mięgoć H, Flisiak R.Przypadek ostrego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Streptococcus pneumoniae.VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 16-18 październik, 2008. Przegl Epidemiol 2008; 62; suppl. 190-191.

23. Parfieniuk A, Wiercinska-Drapalo A, Siwak EB, Flisiak R.Gronkowcowe zapalenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu posocznicy Staphylococcus hominis u pacjenta z AIDS.VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 16-18 październik 2008. Przegl Epidem. 2008;62; suppl 1. 188-189.

24. Łucejko M, Wiercińska Drapało A, Pogorzelska J, Kowalczuk Kot A, Flisiak R.Rozlany chłoniak olbrzymiokomórkowy z komórek typu B, z lokalizacją w ośrodkowym układzie nerwowym, u zakażonego HIV-opis przypadku.VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 16-18 październik, 2008. Przegl Epidemiol 2008; 62; suppl. 185-186.

25. Mięgoć H, Dąbrowska MM, Prokopowicz D, Flisiak R.Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) występujące po szczepieniu przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu u dorosłych.III Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Warszawa, 9-11 Października, 2008.stat4u