Wydrukuj tę stronę

Publikacje 2007

Oryginalne opublikowane prace twórcze

1.Buster EH., Hansen BE., Buti M., Delwaide J., Niederau C., Michielsen PP., Flisiak R., Zondervan PE., Schalm SW., Janssen HL. Peginterferon alpha-2b is safe and effective in HBeAg positive chronic hepatitis B patients with advanced fibrosis. Hepatology 2007, 46 (2): 288-294. (IF2006=10,446, MNiSW=24, Medline; Current Contents)

2.Ter Borg MJ, Hansen BE, Herrmann E, Zeuzem S, Cakaloglu Y, Karayalcin S, Flisiak R, van ‘t Veen A, de Man RA, Schalm SW, Janssen HLA, Haagmans BL. Modelling of early viral kinetics and pegylated interferon-alpha-2b pharmacokinetics in patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B. Antiviral Therapy, 2007, 12: 1285-1294 (IF2006=4,982, MNiSW=24, Medline; Current Contents)

3.Wiercinska-Drapalo A, Jaroszewicz J, Parfieniuk A, Lapinski TW, Rogalska M, Prokopowicz D. Pigment epithelium-derived factor in ulcerative colitis: possible relationship with disease activity.
Regul Pept 2007;140(1-2): 1-4. (IF=2,442, MNiSW=20, Medline, Current Contents,)

4.Wiercinska - Drapalo A, Jaroszewicz J, Tarasow E, Siergiejczyk L, Prokopowicz D. The possible association between serum cholesterol concentration and decreased bone mineral density as well as intravertebral marrow fat in HIV-1 infected patients. Infection 2007; 35(1): 46-8 (IF2006=2,368, MNiSW=20, Medline, Current Contents)

5.Puzanowska B, Ziarko S, Prokopowicz D, Radziwon P Ethnical differences in HLA II genotyping results of North – Eastern Polish ulcerative colitis patients. Int J Colorectal Dis 2007, 22, 11, 1405-6. (IF2006=2,006, MNiSW=20, Current Contents, Medline)

6.Panasiuk A, Zak J, Panasiuk B, Prokopowicz D. Increase in expression of monocytic tissue factor (CD142) with monocytes and blood platelet activation in liver cirrhosis. Blood Coagul Fibrinolysis. 2007 Dec;18(8):739-44. (IF2006=1.370, MNiSW=15, Current Contents)

7.Kucharewicz I, Kemona-Chętnik I, Reduta T, Wierzbicka I, Flisiak R, Bodzenta-Łukaszyk A. Drug rush with eosinophilia and systemic symptoms after ibuprofen intake. J Invest Allergol Clin Immunol 2007; 17(5): 347-348. (IF2006=1,028, MNiSW=15, Medline, Current Contents)

8.Choromańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapało A, Ruczaj J.The frequency of oral cavity candidiasis occurrence in HIV infected subjects according to undertaking HAART. Pol J Environmental Studies 2007; 16, 501-504. (IF2006=0.353, MNiSW=10).

9.Choromańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapało A, Ruczaj J. The impact of HAART therapy on periodontal status in HIV infected persons. Pol J Environmental Studies 2007; 16, 501-504. (IF2006=0.353, MNiSW=10).

10.Stańczak GP, Stańczak JJ, Firląg-Burkacka E, Wiercińska-Drapało A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłonowska E, Małolepsza E, Horban A. Transmission of HIV-1 drug resistance among newly diagnosed patients in Poland. Przegl Epidemiol. 2007;61(1):29-34. (MNiSW=6).

11.Łapiński TW., Flisiak R., Wiercińska-Drapało A., Pogorzelska J., Rogalska M.The concentrations of IL-22, sFas and sFasL in HCV, HIV and HCV/HIV infections. HIV & AIDS Review 2007, 6 (1): 23-27 (MNiSW=5).

12.Łapiński TW, Wiercińska-Drapało A, Panasiuk A, Kovalchuk O. Concentrations of ssDNA in liver tissue and its correlation with sFas and sFasL in serum of patients infected with HBV, HCV, HCV and HIV. Advances in Medical Sciences, 2007, 52, 109-113 (MNiSW=5, Medline)

13.Panasiuk A, Pogorzelska J, Prokopowicz D. Czynniki wzrostowe w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Przegl Epidemiol. 2007;61(3):559-66 (MNiSW=5, Medline)

Podręczniki, skrypty, rozdziały w książkach

1.Jaroszewicz J. Wirusowe zapalenie wątroby.W: Danuta Prokopowicz (red.)Medycyna podróży, Rośliny trujące, Zwierzęta jadowite. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007 s. 35-39.

2.Panasiuk A. Wybrane choroby ryzyka podróży. Żółta gorączka.W: Medycyna podróży, Rośliny trujące, Zwierzęta jadowite, Danuta Prokopowicz,Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2007 s. 45-47

3.Pansiuk A. Zatrucia grzybami. Zmiany narządowe. W: Medycyna podróży, Rośliny trujące, Zwierzęta jadowite, Danuta Prokopowicz, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2007 s. 150-152

4.Panasiuk B. Choroba Denga.W: Prokopowicz D (red.) Medycyna podróży. Rośliny trujące. Zwierzęta jadowite. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, 23-25

5.Puzanowska B. Pełzakowica. W: Prokopowicz D (red) Medycyna podróży. Rośliny trujące. Zwierzęta jadowite. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.

6.Czauż- Andrzejuk A. Filariozy. W: Prokopowicz D. (red.), 27.Medycyna podróży rośliny trujące zwierzęta jadowite. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 2007, 27.

7.Mięgoć H. Typowy skład apteczki podróżującego. Szczepienia profilaktyczne wyjeżdżających do krajów tropikalnych. Larwa wędrująca. Zimnica. W: Prokopowicz D.: Medycyna podróży. Rośliny trujące. Zwierzęta jadowite. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, 15-16; 16-19; 43-45.

8.Alicja Wiercińska - Drapało. Wybrane choroby ryzyka podróży. Zakażenie HIV i Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności - AIDS (Infectio HIV, AIDS). W: Medycyna podróży, Rośliny trujące, Zwierzęta jadowite, Danuta Prokopowicz, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2007 s. 41-43

Prace poglądowe

1.Flisiak R, Dumont J-M, Crabbe R.Cyclophilin inhibitors in hepatitis C viral infection. Expert Opin Investig Drugs 2007; 16(9): 1345-1354. (IF2006=3,174, MNiSW=24, Medline; Current Contents)

2.Parfieniuk A, Jaroszewicz J, Flisiak R. Specifically targeted antiviral therapy for hepatitis C virus. World J Gastroenterol 2007; 13(43): 5673-81. (IF2006=0, MNiSW=6, Medline, Current Contents)

3.Dąbrowska MM, Pogorzelska J, Parfieniuk A, Siwak EB, Wiercińska-Drapało A.Gruźlica a zakażenie HIV – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Pol Merkuriusz Lek 2007; 23(135): 212-4. (Medline, MNiSW=5)

4.Pogorzelska J, Flisiak R. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B leczone Peg-IFN alfa-2a w monoterapii lub skojarzeniu z lamiwudyną – wyniki obserwacji długoterminowej. Przegl Epid 2007; 61 (3): 433-437. (Medline, MNiSW=4).

5.Choromańska M, Waszkiel D, Wiercińska-Drapało A. Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV. Czasopismo Stomatologiczne, 2006 T. 59 nr 3 s. 175-181 tab. (MNiSW=4)

6.Rogalska M, Flisiak R. Hepcydyna – współczesny stan wiedzy.Diagn Lab 2007; 43: 295-301. (MNiSW=3)

7.Flisiak R, Juszczyk J. Komentarz do: Stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów HBV. Medycyna Praktyczna, 2007, 3: 109. (MNiSW=3).

8.Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K.Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów HBV. Medycyna Praktyczna, 2007, 3: 106-109. (MNiSW-1)

9.Wiercińska-Drapało A, Kranc R. Choroby nerek jako jedno z powikłań zakażenia wirusem HIV. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej, 2006 R. 17 nr 3 (67) s. 20-22 (MNiSW=1)

10.Puzanowska B, Mięgoć H, Panasiuk B. Denga. Lekarz 2007, 6, 27-30. (MNiSW=1)

11.Panasiuk B, Mięgoć H, Puzanowska B. Profilaktyka grypy.Lekarz 2007, 1-2, 96-102. (MNiSW=1)

12.Mięgoć H. Nowe możliwości leczenia biegunki podróżnych- rifaksymina.Zakażenia 2007; 2, 45-49. (MNiSW=1)

13.Kranc R, Siwak E, Pogorzelska J. Współczesne metody leczenia giardiozy. Farmacja Polska. Nr 6, 2007. (MNiSW=1)

14.Kranc R. Czy warto zbierać odpady. Medyk białostocki. 6. 2007 (MNiSW=1)

15.Kranc R. Sepsa.Medyk białostocki. 8. 2007 (MNiSW=1)

16.Kranc R, Jaroszewicz J, Prokopowicz D. Zakażenia rotawirusowe. Pielęgniarka i położna. 7-8, 2007 (MNiSW=1)

17.Kranc R. Włośnica-problem aktualny. Gabinet Prywatny Nr 7/2007 (MNiSW=1)

18.Jaroszewicz J, Parfieniuk A, Kalinowska A, Wierzbicka I, Prokopowicz D.Wirusowe zapalenie wątroby typu E. Lekarz 2007; 9: 24-8.

19.Panasiuk A, Glinko L. Stłuszczenie wątroby – częsty problem hepatologiczny.Info Choroby Zakaźne

20.Juszczyk J, Boroń-Kaczmarska A, Cianciara J, Flisiak R, Gładysz A, Halota W, Kryczka W, Małkowski P, Pawłowska M, Simon K.Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów HBV. Ordynator Leków, 2006, 6, 9-10.

21.Parfieniuk A, Flisiak R,Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Ordynator Leków, 2007; 7: 8-15.

Streszczenia zjazdowe

1.Herrmann E, Flisiak R, Horban A, Crabbe R, Porchet H, Nicolas V, Scalfaro P, Zeuzem S. Viral kinetics during 14-dat treatment with DEBIO-025 demonstrate efficient blocking of viral replication in different HCV genotypes without signs of emerging viral resistance. 42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Barcelona, 11-15 April 2007, J Hepatol 2007, 46, suppl. 1, 88.

2.Gallay P, Flisiak R, Horban A,Aeschlimann C,Dumont J-M, Porchet H, Scalfaro P, Crabbé R. The reduction of both cyclophilin B and HCV-RNA by the cyclophilin inhibitor DEBIO-025, confirms the importance of cyclophilin B for HCV replication in man. 42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Barcelona, 11-15 April 2007, J Hepatol 2007, 46, suppl. 1, 787.

3.Zeuzem S, Benhamou Y, Bain V, Shouval D, Pianko S, Flisiak R, Grigorescu M, Rehak V, Yoshida E, Kaita K, Cronin P, Pulkstenis E, Subramanian M, McHutchison J. Antiviral response at week 12 following completion of treatment with albinterferon alfa-2b plus ribavirin in genotype 1, IFN-naïve, chronic hepatitis C patients. 42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL), Barcelona, 11-15 April 2007, J Hepatol 2007, 46, suppl. 1, 779.

4.Flisiak R, Horban A, Kierkuś J, Stańczak J, Wiercinska-Drapalo A, Siwak E, Cielniak I, Stańczak GP, Higersberger J, Aeschlimann C, Grosgurin P, Nicolas V, Dumont J-M, Porchet H, Crabbe R, Scalfaro P. Anti-HCV effect of cyclophilin inhibitor DEBIO-025 in HIV/HCV co-infected subjects. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego „Postępy w Hepatologii”, Wisła, 14-16 czerwca 2007, Experimental & Clinical Hepatology, 2007, 3, 2, 17 [PS-15].

5.Łapiński TW, Flisiak R, Parfieniuk A. Testicular seminoma in patient with chronic HBV infection during antiviral therapy. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego „Postępy w Hepatologii”, Wisła, 14-16 czerwca 2007, Experimental & Clinical Hepatology, 2007, 3, 2, 9 [CR-2].

6.Flisiak R, Pancewicz S.Borelioza z Lyme – rekomendacje diagnostyki i terapii. III Konferencja „Medycyna Podróży”, Białystok 12-14 października 2007, 32.

7.Heathcote J, Gane E, DeMan R, Lee S, Flisiak R, Manns MP, Tchernev K, Kurdas OO, Shiffman M, Sorbel J, Anderson J, Mondou E, Rousseau F. A randomized, double-blind, comparison of tenofovir DF (TDF) versus adefovir dipivoxil (ADV)for the treatment of HBeAg positive chronic hepatitis B (CHB):Study GS-US-174-0103. 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, 2-6 November 2007, Hepatology, 2007, 46, 4, suppl. 1, 861A (LB6).

8.Jaroszewicz J, Flisiak R. Circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptors in patients with liver cirrhosis: possible association with hepatic function impairment. 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, 2-6 November 2007, Hepatology, 2007, 46, 4, suppl. 1, 600A (818).

9.Zeuzem S, Yoshida, EM, Benhamou Y, Bain VG, Shouval D, Pianko S, Flisiak R, Grigorescu M, Rehak V, Kaita KD, Cronin P, Pulkstenis E, Subramanian M, McHutchison JG. Sustained virologic response rates with albinterferon alfa-2b plus ribavirin treatment in IFN-naive, chronic hepatitis C genotype 1 patients. 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, 2-6 November 2007, Hepatology, 2007, 46, 4, suppl. 1, 317A (180).

10.Jaroszewicz J, Flisiak R. Circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptors in patients with liver cirrhosis: possible association with hepatic function impairment.58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, 2-6 November 2007, Hepatology, 2007, 46, 4, suppl. 1, 600A (818).

11.Jaroszewicz J, Łapiński TW, Kalinowska A, Wierzbicka I, Parfieniuk A.Nawrotowa postać wirusowego zapalenia wątroby typu A po powrocie z Egiptu. III Konferencja "Medycyna Podróży" Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 12-14 października 2007. s. 91.

12.Pogorzelska J, Mięgoć H, Czauż – Andrzejuk A, Parfieniuk A, Jaroszewicz J.Bruceloza - aktualna choroba odzwierzęca. III Konferencja "Medycyna Podróży" Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 12-14 października 2007. s. 76.

13.Andruszkiewicz P, Bołdak C, Jaroszewicz J. Semi-Automatic Segmentation of Fibrous Liver Tissue; Computer Information Systems and Industrial Management Applications, 2007. CISIM '07. 6th International Conference on IEEE. 28-30 June 2007. s. 255-60.

14.Dąbrowska MM, Parfieniuk A, Pogorzelska J, Mięgoć H.Podróże a ludzie w wieku podeszłym – główne zagrożenia i metody profilaktyki. III Konferencja „Medycyna Podróży”. Białystok, 12-14 październik 2007.

15.Panasiuk A, Nyckowski P, Parfieniuk A.Przeszczep wątroby jako efektywne leczenie raka pierwotnego wątroby chorego z marskością wątroby przewlekle zakażonego HBV. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego „Postępy w hepatologii”. Wisła 14-16 czerwiec 2007. Exp Clin Hep 2007; 3, 2: AB 9 (CR_1).

16.Panasiuk B.Profilaktyka grypy wobec osób podróżujących. III Konferencja „ Medycyna Podróży” Białystok 12-14.10.2007

17.E. Siwak, H. Mięgoć, A. Kowalczuk, B. Panasiuk.Parasitosis, clinical and epidemiological characteritics of the outpatients care in intestinal outpatients clinic in Podlasie region. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Międzyzdroje, 5-7 września 2007, Wiadomości parazytologiczne, 2007, 53 (suplement), 190-191

18.Puzanowska B, Dąbrowska M:Zagrożenia zdrowia wolontariuszy wyjeżdżających do Afryki Równikowej – opis dwóch przypadków. III Konferencja „Medycyna Podróży” Białystok 12 - 14. 10. 2007.

19.Puzanowska B, Dąbrowska M:Norowirusy jako ryzyko podróży. III Konferencja „Medycyna Podróży” Białystok 12 - 14. 10. 2007.

20.Kowalczuk A, Pogorzelska J.Przypadki toksokarozy przywlekanej w obserwacji Poradni Chorób Tropikalnych przy Klinice Obserwacyjno – Zakaźnej w Białymstoku.III Konferencja „Medycyna Podróży”. Białystok, 12-14 październik 2007.

21.Mięgoć H.Szczepienia profilaktyczne dorosłych wyjeżdżających do rejonów tropikalnych. III Konferencja Medycyna Podróży. Białystok 12-14.10.2007.

22.Grzeszczuk, M.Rogalska:„Anaplazmoza granulocytarna- ryzyko zakażenia w podróży” III Konferencja „ Medycyna podróży” 12-14.10.2007, Białystok, prezentacja ustna

23.Wiercińska-Drapało A.Podróże a ryzyko zakażenia HIV. III Konferencja " Medycyna Podróży" Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 12-14 października 2007. s. 42

24.Siwak E, Wiercińska-Drapało A, Dąbrowska M, Prokopowicz D.Zakażenia HIV nabyte w trakcie wyjazdów zagranicznych wśród pacjentów leczonych w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej AMB w latach 2000-2007. III Konferencja " Medycyna Podróży" Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok ,12-14 października 2007. s. 68

25.Choromańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapało A.Częstość występowania kandydiozy jamy ustnej u zakażonych HIV w zależności od podjęcia terapii HAART. Konferencja Naukowa " Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii", Nałęczów, 24 - 27 kwietnia 2007. Streszczenia. s. 245

26.Choromańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapało A, Ruczaj J. Wpływ terapii HAART na stan przyzębia osób zakażonych HIV. Konferencja Naukowa " Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii", Nałęczów, 24 - 27 kwietnia 2007. Streszczenia. s. 184

27.Łucejko M, Kowalczuk Kot A, Gołaszewska D, Wiercińska Drapało A, Flisiak RCauses of deaths in HIV – infected persons treated in Department of Infectious Diseases and Hepatology Medical University of Bialystok. VI-th Congress of Polish Scientific AIDS Society, Warsaw, I-st AIDS Conference of Central Europe, 5 - 8 June 2008 y. s. 14

28.Siwak E, Łucejko M, Kowalczuk-Kot A, Wiercińska-Drapało A, Flisiak RFrequency of asymptomatic Staphylococcus aureus infection among HIV infected patients, and health care workers in Department of Infectious Diseases and Hepatology Medical University of Bialystok in Poland.
VI-th Congress of Polish Scientific AIDS Society, Warsaw, I-st AIDS Conference of Central Europe, 5 - 8 June 2008 y. s. 11

29.Kranc R, Rogalska M, Łucejko M, Wiercińska-Drapało A, Flisiak RCystatin C as a marker of kidney function in HIV infected persons (oral presentation).VI-th Congress of Polish Scientific AIDS Society, Warsaw, I-st AIDS Conference of Central Europe, 5 - 8 June 2008 y. s. 7

30.Dąbrowska M, Siwak E, Kranc R, Wiercińska – Drapało A, Flisiak RRelationships between urinary IL-18, MMP-9 and BMP-7 concentration and renal injury in HIV-1 infected patients.VI-th Congress of Polish Scientific AIDS Society, Warsaw, I-st AIDS Conference of Central Europe, 5 - 8 June 2008 y. s. 36

 

 stat4u