Wydrukuj tę stronę

Lecznictwo

Struktura Kliniki
		
Oddział obserwacyjno-zakaźny z pododdziałem dla zakażonych HIV i chorych na AIDS			
Oddział chorób wątroby A	
Oddział chorób wątroby B	
Poradnia chorób zakaźnych		
Poradnia chorób wątroby		
Poradnia chorób tropikalnych
Punkt leczenia pacjentów w programach terapeutycznych MZ leczenia HBV i HCV 	
Pracownia endoskopowa		


stat4u