Wydrukuj tę stronę

Kontakt

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

tel/fax sekretariatu Kliniki: (85) 741 69 21

e-mail: doctors@umwb.edu.pl

Sekretariat 085 7416 921

Oddział obserwacyjno-zakaźny 085 7409 478; 085 7409 480

Pododdział dla zakażonych HIV i chorych na AIDS 085 7409 479; 085 7409 477

Oddział chorób wątroby A 085 7409 490; 085 7409 488

Oddział chorób wątroby B 085 7409 491; 085 7409 489

Poradnia chorób zakaźnych 085 7409 443

Poradnia chorób wątroby 085 7409 446

Poradnia chorób tropikalnych 085 7409 478

Pracownia endoskopowa 085 7409 492

Punkt Konsultacyjny 085 7409 439

Poradnia Gastrologiczna 085 7409 446


stat4u