Pielęgniarki:

mgr Agnieszka Pankiewicz – pielęgniarka oddziałowa
Hanna Mroczkowska – zastępca pielęgniarki oddziałowej
Jolanta Brunejko-Struniewicz
Eugenia Ciwoniuk
Grażyna Kaczan
Lucyna Kasprzyńska
Alina Korch
Justyna Kosińska
Krystyna Kozłowska
Agnieszka Mikołajczuk
Mirosława Prycznicz
Anna Sadowska
Ewa Stec
Elżbieta Szarejko
Wioletta Turkowa
Ewa Wasilewska
Irena Zdrojkowska
Halina Zienkiewicz
Ewa Żarkowska

Salowe:

Anna Sosnowska
Małgorzata Koniuch
Krystyna Żędzian
Barbara Oleksicka
Bożena Mielnicka

Sanitariusz:

Bartosz Grzegorczyk