Przewodniczący

Prof. dr hab. Sławomir A. Pancewicz
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB
Żurawia 14, 15-540 Białystok 
tel. 85 74-09-514, 74-09-519, fax 74-09-515,
neuroin@umwb.edu.pl