Przewodniczący

Prof. dr hab. Tadeusz W. Łapiński
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB
Żurawia 14, 15-540 Białystok 
tel. 85 74-09-490
doctors@umb.edu.pl