1. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne (PTH)

2. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLCHZ)

3. Centers for Disease Control and Prevention

4. European Centre for Disease Prevention and Control

5. PubMed

6. WHO Infectious Diseases

7. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

8. European Association For The Study of the Liver

9. European AIDS Clinical Society

10. Hiv and hepatitis

11. KORLD - Krajowy Ośrodek Referencyjny Ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

12. KOROUN - Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego.

13. Aidsinfo

14. CD4