a) ogólne zalecenia

b) algorytm postępowania

c) wzór wniosku zapotrzebowania na import docelowy VARITECT CP

d) wzór wniosku o wydanie zgody na refundację  VARITECT CP

e) ulotka Varitect CP (ang.)