Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C

Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2018

 

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013