1. Oporność na karbapenemy

2. Enterobacteriaceae wytwarzające kabapenemazy - zalecenia

3. Wykrywanie karbapenemaz - zalecenia.