Informacje dotyczące Dydaktyki dostępne są na oficjalnej stronie Kliniki w UMB pod linkiem:
https://www.umb.edu.pl/s,652/Dydaktyka