Znajdują się tu zdjęcia z życia kliniki i z konferencji naukowych.